Out with the Old-> In with the New

מסיימים את 2018 מתכננים את השיווק של העסק ל-2019!

שירות חדש עבור יזמי קרן-שמש (בשנתיים הראשונות לליווי) יאפשר לכם לתכנן את השיווק של העסק לשנת 2019.

התהליך בנוי מ- 10 שעות ייעוץ וכולל :

סבסוד מיוחד ליזמי קרן-שמש -600 שח בלבד

  • ניתוח הפעילות הדיגיטלית ב-2018 ע"י מומחה שיווקי דיגיטלי
  • ניתוח הפעילות השיווקית של 2018 ע"י מומחה לבניית אסטרטגיה שיווקית.
  • בניית תוכנית עבודה שיווקית לשנת 2019. (כולל בניית לוח זמנים שיווקי תלוי עונתיות, הגדרת מטרות ויעדים שיווקיים וכן מדדים לבדיקת ההתקדמות ועמידה ביעדים)
  • הגדרת יעדי פעילות הדיגיטל מדידה ובקרה ב- 2019.

מספר המקומות מוגבל!


Out with the Old-> In with the New

 


להרשמה:

הרשמה לתוכנית שיווק 2019
שיתוף: