“אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים”/ ד”ר סוס. נעים מאוד- אני נורה שעאבנה, מומחית בהדרכת הורים, בוגרת מכון אדלר ומטפלת NLP. ואמא לארבעה ילדים מקסימים.
כשבחרתי לצאת מעולם המחשבים והמספרים גיליתי שהגעתי למקום נפלא- מצאתי את הייעוד שלי בחייםמקצוע שמאפשר לי בכל יום לגלות מחדש את הנפלא שבחיים, באנשים שסביבנו ובכוחות שבתוכנו.
אחרי שנים של למידה ועבודה, הגשמתי את החלום שלי כאשר פתחתי, לפני כשנתיים, את הקליניקה שלי בכפר קאסם- “מרכז נורה קליניק – להדרכה וייעוץ משפחתי ולהעצמה אישית”.
בקליניקה אני מקיימת קבוצות והדרכות פרטיות להורים, שמטרתן להקנות להורים כלים ומיומנויות לשיפור היחסים בבית.
מידי יום אני מלווה זוגות, משפחות, הורים ובני נוער, להם אני עוזרת לגלות את הכוחות שלהם ולהתגבר על קשיים שרבים מאיתנו מתמודדים עמם. מחלוקות, כעסים ולפעמים גם אכזבות הם חלק בלתי נמנע במערכות יחסים. יחד, אנחנו לומדים לדבר ולהקשיב, להבין, לשנות ולקבל.
בנוסף, נפלה בחלקי הזכות להשתתף בפרויקטים נוספים מטעם משרד החינוך, הסתדרות המורים ופרויקטים ייעודיים למגזר הערבי מטעם מכון אדלר.
ניתן להזמין ממני הרצאות וסדנאות אותן אני מעבירה בקליניקה, בעמותות ובבתי ספר. הסדנאות מיועדות להורים, תלמידים ולאנשי צוות.
אני אוהבת אנשים ומאמינה שלכל אחד יש את הכוחות להם הוא זקוק כדי להגשים את חלומותיו, כדי לממש יעדים ולהיות מאושר.
רוצים לקבל טיפים לחיים ולחיי המשפחה? כנסו לדף שלי בפייס ובאינסטגרםhttps://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8 %A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7 -%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87-1952742568334921/
אינסטגרם https://www.instagram.com/sh.nora3?r=nametag
“ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺨﺮج ﺳﻨﺼﻞ ﻷﻣﺎﻛﻦ راﺋﻌﻪ ”
n ﻣﺮﺣﺒﺎ اﻧﺎ ﻧﻮرا ﺷﻌﺎﺑﻨﻪ اﺧﺼﺎﺋﻴﻪ ارﺷﺎد أﺳﺮي ﺧﺮﻳﺠﺔ ﻣﻌﻬﺪ ادﻟﺮ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ lp. وام ﻻرﺑﻊ اﺑﻨﺎء راﺋﻌﻮن
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺧﺘﺮت أن أﺧﺮج ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ واﻻرﻗﺎم إﻛﺘﺸﻔﺖ أﻧﻲ وﺻﻠﺖ ﻟﻤﻜﺎن راﺋﻊ وﺟﺪت ﻓﻴﻪ ﻫﺪﻓﻲ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة واﻟﺮﺳﺎﻟﻪ اﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ . . ﻦ ﻓﻴﻨﺎ ُ ﺑﺎﻻﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ وﺑﻬﺬه اﻟﻘﻮه اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤ ، ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻨﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم اﻛﺘﺸﻒ ﻫﺬه اﻟﺮوﻋﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﺤﻴﺎه
ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪه ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﺣﻘﻘﺖ ﺣﻠﻤﻲ واﻓﺘﺘﺤﺖ ﻋﻴﺎدﺗﻲ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﻗﺎﺳﻢ )ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻮرا ﻛﻠﻴﻨﻚ – ﻟﻼرﺷﺎد واﻻﺳﺘﺸﺎره اﻻﺳﺮﻳﻪ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات (
، اﻫﺎﻟﻲ وﺷﺒﺎب وأﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﺑﺈﻛﺘﺸﺎف ﻗﺪراﺗﻬﻢ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ أﻏﻠﺒﻨﺎ ﻧﻮاﺟﻬﻬﺎ ، ازواج ، ﻋﺎﺋﻼت ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻲ اﻧﺎ راﻓﻖ . ﻞُ اﻟﺘﻐﻴﺮ واﻟﺘﻘﺒ ، اﻟﺘﻔﻬﻢ ، اﻻﻧﺼﺎت ، ﻣﻌﺂ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻌﻠﻢ اﻟﺤﻮار ، ﻏﻀﺐ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ … ﻫﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ وﻋﻼﻗﺘﻨﺎ
أﻗﻮم ﺑﺈرﺷﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﻫﺎﻟﻲ واﻳﻀﺎ ارﺷﺎد اﻫﺎﻟﻲ ﺧﺎص ﺑﻬﺪف إﻛﺴﺎب اﻷﻫﺎﻟﻲ ادوات وﻣﻬﺎرات ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﺑﻤﻬﻤﺘﻬﻢ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ .
*اﻗﺪم ﻣﺤﺎﺿﺮات وورﺷﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺮﺑﻴﻪ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﻪ ﻓﻲ ﻋﻴﺎدﺗﻲ اﻟﺨﺎﺻﻪ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ . اﻟﻄﻼب واﻟﻄﻮاﻗﻢ ، ﻣﺜﻞ ﻣﺪارس ﻟﻼﻫﻞ
وﻛﺬﻟﻚ اﻋﻤﻞ ﻛﻤﺤﺎﺿﺮه ﻟﻠﻮﺳﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ادﻟﺮ وﻣﺤﺎﺿﺮة ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﺪﻳﺪه ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﺗﺤﺎد اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ .
ً اﺣﺐ اﻟﻨﺎس وأؤﻣﻦ أن ﺑﺪاﺧﻞ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻛﻞ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﺣﻼﻣﻪ واﻟﻮﺻﻮل ﻷﻫﺪاﻓﻪ وﻟﻴﻌﻴﺶ ﺳﻌﻴﺪا
ﺗﺮﻏﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺗﺮﺑﻮﻳﻪ وﺗﺤﻔﻴﺰﻳﻪ ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻜﻢ ﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻲ ع اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ) اﻟﻤﺮﺷﺪة اﻻﺳﺮﻳﺔ ﻧﻮرا ﺷﻌﺎﺑﻨﻪ ( s و ﺻﻔﺤﺘﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺴﺘﻐﺮام h.nora3
https://www.instagram.com/sh.nora3?r=nametag
ﻓﻴﺴﺒﻮك https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8 %A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7 -%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87-1952742568334921/