קרן-שמש הודיעה על מינוי יו”ר דירקטוריון חדש ICE 28.04.22