דירקטוריון:

שלמה הנדל, יו"ר

ד"ר יואב בן-דרור, חבר דירקטוריון

חמי מורג, חבר דירקטוריון

רון לבקוביץ', חבר דירקטוריון

אלי ברקת, חבר דירקטוריון

תמיר פרדו, חבר דירקטוריון

עזרא מרכוס, חבר דירקטוריון

 

 

ועדת ביקורת:

אריאל גרינברג

שיתוף: