קבלת החלטות בעסק קטן – יום פתוח לקהל – נובמבר 2019
הרשמה ליום פתוח- קבלת החלטות בעסק קטן- נובמבר 2019
Sending

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

20/11/2019, 09:30, סינמטק ת"א 

סיום משוער- 14:30 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦