תודה לך

התשלום התקבל 

לפרטים וסיוע: 0503020627

בברכה

קרן-שמש מקבוצת עוגן

שיתוף: