טופס הגשת מועמדות ליזמים

למי מסייעת קרן-שמש לעידוד יזמים צעירים?

–  צעירים בגילאים 35-20

  מקימים עסק ראשון שישמש מקור פרנסה עיקרי

  מוקד פעילותו של העסק הוא בגבולות ישראל

–  לאחר גיבוש הרעיון עסקי ובחינת ראשונית של היתכנותו