טופס הגשת מועמדות ליזמים ובעלי/ות עסקיים
טופס הגשת מועמדות

קרן שמש בע"מ (חל"צ) הינה ארגון ללא מטרות רווח המסייע ליזמים, בעלי עסקים, בעלי עסקים חברתיים, עמותות וארגונים חברתיים להנחלת תפיסה ניהולית.

למי זה מתאים?

  • יזמים ובעלי עסקים, חסרי ניסיון ניהולי המקימים עסקים למטרות פרנסה שמוקד פעילותם בישראל

  • עמותות וארגונים חברתיים המבקשים לשפר את התפיסה הניהולית בארגון


על מנת להגיש מועמדות יש ללחוץ על הקישור המתאים


*עמותות וארגונים חברתיים – לצורך הגשת מועמדות יש להכין עותק דיגיטלי של דוח כספי אחרון מאושר, דוח מילולי אחרון מאושר, תקציב מאושר לשנה הנוכחית

מי אתם?
 
HIDDEN
mo
kshivnjafibtl

טופס הגשת מועמדות
פרטים אישיים של מגיש הבקשה

פרטי מנכ"לפרטי העמותה/חל"צ
נתונים כלליים

סמן מיהם גורמי המימון העיקריים לפעילות העמותה/חל"צ והערכה לגבי חלקם בתקציב במספר אחוזים בלבד:


%

%


%

%

%

%

%

%
היקף פעילות בשנה שעברה

היקף הפגיעה כתוצאה ממשבר הקורונה
ציפיות מתוכנית הסיועהטענת קבצים
logo

טופס הגשת מועמדות

פרטים אישיים פרטי העסק
אם עוד לא נבחר שם אנא ציינו "טרם נבחר שם"

אם קיים


אם קיים

אם קיים


שותף 2logo

טופס הגשת מועמדות

mo
kshivnjafibtl

טופס הגשת מועמדות
אישור והסכמה