טופס הגשת מועמדות ליזמים

למי מסייעת קרן-שמש לעידוד יזמים צעירים?

–  צעירים בגילאים 35-20

  מקימים עסק ראשון שישמש מקור פרנסה עיקרי

  מוקד פעילותו של העסק הוא בגבולות ישראל

–  לאחר גיבוש הרעיון עסקי ובחינת ראשונית של היתכנותו

* * לא יעשה שימוש במידע זה מעבר לתהליך הקבלה בקרן-שמש והוא לא יימסר לצדדים נוספים * *


שיתוף: