חוזה שכירות – לא חותמים לפני שבודקים

חוזה שכירות הוא חוזה קריטי בחשיבותו.

הדברים נכונים במיוחד לעסק, שכן לרוב הקמת עסק מצריכה השקעת משאבים ניכרים בנכס (שיפוצו, עיצובו, ריהוטו וכו’).

אעמוד להלן בקצרה על מספר נקודות חשובות בחוזי שכירות.

הזכויות בנכס:

יש לבדוק ראשית כל שהמשכיר הוא אכן הבעלים או מורשה מבחינה חוקית להשכיר את הנכס, שכן אם יתברר בדיעבד שזהו אינו המצב כל השקעתכם בנכס עלולה לרדת לטמיון.

כך גם יש לבדוק שאכן ניתן להקים/להפעיל עסק בנכס לפי תוכנית בנין ערים וכי ניתן אישור להפעלת עסק מהרשות המקומית, שכן אם אין אישור שכזה אתם חשופים לקבלת כתבי אישום ולצווי הריסה.

הנכס ותפעולו:

יש להגדיר בחוזה שכירות את הנכס ותכולתו (מחסן, ציוד, חניה וכו’).

כמו כן יש להגדיר באופן רחב ככל האפשר את מטרת העסק בכדי לאפשר לכם התפתחות והתרחבות של העסק לתחומים אחרים מבלי שהדבר ייחשב הפרת הסכם השכירות.

בנוסף,  אם המשכיר הוא הבעלים של המתחם, יש לנסות ולקבל בלעדיות בתחום עיסוקכם.

תקופת חוזה שכירות:

יש להתאים את משך תקופת חוזה שכירות לסוג הנכס וצרכיו. בנוסף, יש לבדוק כי ניתן יהיה להשתחרר מחוזה שכירות בתנאים סבירים, כגון הבאת שוכר חלופי.

מחד, חוזה שכירות מרובה שנים יכול לגרור התחייבות ארוכת טווח גם כאשר העסק נכשל; מאידך, אינכם רוצים למצוא עצמכם במצב בו העסק מצליח והבעלים של הנכס מחליט שלא לחדש את חוזה השכירות.

נראה, כי העדיפות היא להסכם עם שנות התחייבות מעטות ושנות אופציה מרובות (כל עוד האופציה אינה כוללת עליה בלתי סבירה בדמי השכירות החודשיים).

כך גם יש לעגן את זכויותיכם בנוגע לציוד קבוע שאתם עתידים להכניס לנכס, כך שבסוף תקופת השכירות הבעלות על הציוד תישאר בידיכם.

ביטוח:

בדרך כלל חוזה שכירות יכלול התחייבויות של השוכר לרכוש פוליסות ביטוח על סוגיהן השונות.

מומלץ לבדוק אילו פוליסות נדרשות וכן את ההיתכנות לרכישת פוליסות כאלה, שכן אחרת תהיו חשופים לתביעות מצד בעלי הנכס ו/או מהניזוקים שניזוקו בנכס או כתוצאה מהנכס או מהפעילות בו בקרות מקרה ביטוחי.

יזמים בשנתיים הראשונות בקרן-שמש?

מלאו את הטופס מטה ותוכלו לקבל ייעוץ מסובסד משחר אגמון

עו”ד שחר אגמון מלווה מאז שנת 2014 עשרות רבות של יזמי קרן-שמש, והינו אחד מראשי משרד עורכי דין המונה 14 עורכי דין.

בקשה לייעוץ משפטי

שיתוף: