t2

חיפוש מאמרים

הרשמה לעדכונים


t2


מאד מרוצה שמצאתי מקום שמתאים לי להתנדב בו-לתת. מסגרת שמתאיה לי. הקשר עם היזמים עושה לי טוב.
קרן-שמש
2020-02-10T13:45:36+00:00
מאד מרוצה שמצאתי מקום שמתאים לי להתנדב בו-לתת. מסגרת שמתאיה לי. הקשר עם היזמים עושה לי טוב.
שיתוף:

מאמרים נוספים

העסק בעיני המשקיע

העסק בעיני המשקיע

שותפות כללית, מה זה? הסבר משפטי

שותפות כללית, מה זה? הסבר משפטי

הגנה על יצירה או שם – על זכויות יוצרים ליזמים חדשים

הגנה על יצירה או שם – על זכויות יוצרים ליזמים חדשים