t3

חיפוש מאמרים

הרשמה לעדכונים


t3


היכולת שלי לתרום ליזם מתחיל נובעת קודם כל מנסיוני בעסקים. התוצאה תלויה בשיתוף הפעולה של היזם. לא חשוב הענף שממנו אי בא. הכלים הניהוליים זהים. התחום לא משמעותי.
קרן-שמש
2020-02-10T13:45:54+00:00
היכולת שלי לתרום ליזם מתחיל נובעת קודם כל מנסיוני בעסקים. התוצאה תלויה בשיתוף הפעולה של היזם. לא חשוב הענף שממנו אי בא. הכלים הניהוליים זהים. התחום לא משמעותי.
שיתוף:

מאמרים נוספים

ניהול זמן

ניהול זמן

יש לך קהילה?

יש לך קהילה?

עשר יוזמות חברתיות-עסקיות צעירות ששואפות לעתיד טוב יותר YNET 22.05.22

עשר יוזמות חברתיות-עסקיות צעירות ששואפות לעתיד טוב יותר YNET 22.05.22