t3

חיפוש מאמרים

הרשמה לעדכונים


t3


היכולת שלי לתרום ליזם מתחיל נובעת קודם כל מנסיוני בעסקים. התוצאה תלויה בשיתוף הפעולה של היזם. לא חשוב הענף שממנו אי בא. הכלים הניהוליים זהים. התחום לא משמעותי.
קרן-שמש
2020-02-10T13:45:54+00:00
היכולת שלי לתרום ליזם מתחיל נובעת קודם כל מנסיוני בעסקים. התוצאה תלויה בשיתוף הפעולה של היזם. לא חשוב הענף שממנו אי בא. הכלים הניהוליים זהים. התחום לא משמעותי.
שיתוף:

מאמרים נוספים

מודל 5 הכוחות של פורטר לגיבוש אסטרטגיה עסקית מנצחת

מודל 5 הכוחות של פורטר לגיבוש אסטרטגיה עסקית מנצחת

יש לך קהילה?

יש לך קהילה?

חברת “הקס” – המקומון 20.05.22

חברת “הקס” – המקומון 20.05.22