t3

חיפוש מאמרים

הרשמה לעדכונים


t3


היכולת שלי לתרום ליזם מתחיל נובעת קודם כל מנסיוני בעסקים. התוצאה תלויה בשיתוף הפעולה של היזם. לא חשוב הענף שממנו אי בא. הכלים הניהוליים זהים. התחום לא משמעותי.
קרן-שמש
2020-02-10T13:45:54+00:00
היכולת שלי לתרום ליזם מתחיל נובעת קודם כל מנסיוני בעסקים. התוצאה תלויה בשיתוף הפעולה של היזם. לא חשוב הענף שממנו אי בא. הכלים הניהוליים זהים. התחום לא משמעותי.
שיתוף:

מאמרים נוספים

התמודדות פיננסית של עסקים קטנים במשבר הקורונה

התמודדות פיננסית של עסקים קטנים במשבר הקורונה

שיווק ממעוף הציפור

שיווק ממעוף הציפור

Visa, Keren-Shemesh program to support small businesses

Visa, Keren-Shemesh program to support small businesses