יזמים בתחילת הדרך מגיעים אלינו במטרה להגשים חלומות. אנחנו עוזרים להם לתרגם את החלומות למונחים עסקיים, ולרכוש השקפת עולם וכלים שילכו אתם לאורך דרכם בעסק, וישמשו אותם בכל יוזמה עסקית שירצו להקים ולנהל בעתיד.

לשם כך אנחנו מפגישים את היזמים עם בעלי ניסיון עסקי, בראש ובראשונה עם המנטורים שילוו את העסק עד שנתיים באופן צמוד.

קרן-שמש מפעילה מערך המונה מעל ל-400 מנטורים, עולם אנשי עסקים מנוסים המתנדבים ומקדישים ממרצם ומזמנם על מנת לתרום ליזמים הטריים מן הידע ומן הניסיון העסקי שצברו לאורך חייהם המקצועיים.

בנוסף פוגשים היזמים עוד מגוון דעות והשקפות עולם עסקיות, ואינטראקציות עם גופים תומכים נוספים, עם יועצים ועם יזמים בלי ניסיון דומה או מרובה במעט זה שלהם, וכן בהתנסות באירועים כגון ירידים. כל אלה מסייעים לבעלי העסקים החדשים לפתח ולגבש את תפיסותיהם ואת השקפת העולם העסקית הייחודית שלהם.

למי מסייעת קרן-שמש לעידוד יזמים צעירים?

צעירים בגילאים 35-20

מקימים עסק ראשון שישמש מקור פרנסה עיקרי

מוקד פעילותו של העסק הוא בגבולות ישראל

לאחר גיבוש הרעיון עסקי ובחינת ראשונית של היתכנותו

בואו לפגוש את היזמים שלנו: