, כל הארץ- אינטרנטי

אתר הברכות הישראלי

אתר הברכות הישראלי

הנו אתר שעיקר מטרתו הגברת האהבה והאחווה בין אדם לאדם.
רוכזו בו אסופת מחשבות, אמרות של יום יום, קטעים שאנשים מאחלים בשמחה בשגרה ובעצב.

תוכלו למצוא כאן מילים על החיים בטוב וברע, אמרות של גדולים וקטנים כאחד, מכל מין וגזע.

שיתוף:

-

אתר הברכות הישראלי