המרכז הארצי לוידאו תרפיה


תוכניות חוויתיות לגיבוש, העצמה ורכישת כלים מעשיים לעבודה מתוך שיתוף פעולה והדדיות בתוך האירגון באמצעות מצלמת הוידאו וכלים מתאורית האינדבדואל של אלפרד אדלר.

תוכניות מגבשות ומלמדות המשאירות סרטון כתוצר בסופן.

  • המרכז הארצי לוידאו תרפיה אדלריאנית מתמחה
  • בפרויקטים פסיכו-חינוכיים לטיפול והדרכה
  • באמצעות יצירת סרטים.

מהי וידאו תרפיה?

יצירת סרט בקבוצה מאפשרת התבוננות על תהליכים קבוצתיים ואישיים שעוברים המשתתפים על ידי עשייה משותפת סביב מטרה משותפת של יצירת הסרט ותרומה הדדית בתוך הקבוצה כל אחד לחברו.

כמו כן, הקבוצה מתנסה בתרומה לחברה על ידי יצירת הסרט.

הסרט משקף את התנהגויות המשתתפים ומאפשר עיבוד של נרטיבים עמוקים על ידי שיח סביב הנרטיב, הדמויות והמטרות שהן הציבו לעצמן.

בחינת תנועת הדמויות בעולמן החברתי מאפשר למשתתפים לבחון את בחירותיהם בחיים ולהתנסות בחשיבה על אופציות התנהגות נוספות.


עופר סלע - 054-9410590

המרכז הארצי לוידאו תרפיה