רוח אדמה

רוח אדמה

הזדמנות לצאת אל השדה ולהנות מעבודה חקלאית
ללמוד על מצוות התלויות בארץ ולקיים אותם במציאות

great opportunity to visit fields , enjoy agriculture work
learn on Mitzvot depends on land and keep them, on real


הצעות  לפעילות בשדות ברחבי הארץ
גם עוסקים בפעילות חקלאית מהנה
גם לומדים דברים מענינים על חקלאות ומצוות תלויות באדמה
והפסוקים מתעוררים לחיים!
לימוד על תרומות מעשרות, כלאיים, מתנות עניים,שמיטה, ברכות ועוד הרבה.

אתרי פעילות:
כרמים ,זיתים,חיטה,ירקות אורגנים,דבש
מתאים לישיבות ותיכונים

special  programs in fields in Israel
fun agriculture  activity
learning interesting information on the agriculture world and the Mitzvots depends on the land
and the Psukim come al ive!

learning on Trumot & Maasrot, Kila’im,poor’s presents,Shmita,blessings and much more
many sites to visit such as
vineyards, olives, wheat,organic vegetables, honey  
suitable for english speakers yeshivot and high schools

שיתוף:

ליאור בידרמן - 054-2344917

רוח אדמה