אודות קרן-שמש

קרן-שמש הינה ארגון שלא למטרות רווח (חל"צ), הפועל לעידוד יזמים צעירים (בגילאים 20-35) המעוניינים לפתוח עסקים ולהתפרנס מהם.

יזמים בתחילת הדרך מגיעים אלינו במטרה להגשים חלומות. אנחנו עוזרים להם לתרגם את החלומות למונחים עסקיים, ולרכוש השקפת עולם וכלים שילכו אתם לאורך דרכם בעסק, וישמשו אותם בכל יוזמה עסקית שירצו להקים ולנהל בעתיד.

לשם כך אנחנו מפגישים את היזמים עם בעלי ניסיון עסקי, בראש ובראשונה עם המנטורים שילוו את העסק עד שנתיים באופן צמוד.

קרן-שמש מפעילה מערך המונה מעל ל-450 מנטורים, כולם אנשי עסקים מנוסים המתנדבים ומקדישים ממרצם ומזמנם על מנת לתרום ליזמים הטריים מן הידע ומן הניסיון העסקי שצברו לאורך חייהם המקצועיים.

בנוסף פוגשים היזמים עוד מגוון דעות והשקפות עולם עסקיות, באינטראקציה עם גופים תומכים נוספים, עם יועצים ועם יזמים בעלי ניסיון דומה או מרובה במעט מזה שלהם. כל אלה מסייעים לבעלי העסקים החדשים לפתח ולגבש את תפיסותיהם ואת השקפת העולם העסקית הייחודית שלהם.

קרן-שמש בעלת הזיכיון בארץ להפעלת תוכנית של רשת בינלאומית התומכת ביזמות צעירים – Youth Business International נפתח בחלון חדש, ארגון שמרכזו בלונדון, וחברים בו גופים דומים לנו בכחמישים מדינות ברחבי העולם.
Youth Business International לוגו

 

למי מסייעת קרן-שמש לעידוד יזמים צעירים?

  • צעירים בגילאים 35-20
  • מקימים עסק ראשון שישמש מקור פרנסה עיקרי
  • מוקד פעילותו של העסק הוא בגבולות ישראל
  • לאחר גיבוש רעיון עסקי ובחינה ראשונית של היתכנותו

 

שיתוף: